För ett festfyllt och omtänksamt arbetsliv - Jobbfesten

Med det här materialet vill vi stödja arbetsplatser att arbeta förebyggande och skapa sammanhang där alla kan känna sig trygga. Här får du handfasta tips kring vad som viktigt att tänka på när det kommer till jobbfester, konferenser, möten, kickoffer och även i arbetslivet i stort.

Prata mer om festen!

Vi tycker att det är både roligt och viktigt med fest, så viktigt att det är värt att prata mer om den. Vi vill uppmana fler att ta snacket om vad en bra fest är, varför vi festar och hur vi firar tillsammans på bästa sätt. Sätt festen på agendan, gärna i samband med övriga frågor som rör arbetsmiljö, personalhälsa och likabehandling.

Jobbfesten-materialet kan användas i både liten och stor skala på din arbetsplats, i ett projekt eller i din förening. Även om du inte är ansvarig för att arrangera möten eller fester så kan du kanske dela materialet med någon annan?

Vårt material berör inte bara festen, utan också hur arbetsplatsen kan bli roligare och tryggare för fler. Vad du som är anställd har för rättigheter och vad arbetsgivaren har för skyldigheter. Arrangemang och fester bidrar till samhörighet och glädje och gör att du vill stanna kvar på din arbetsplats. Därför vill vi inspirera till mer omtänksamma och inkluderande sociala sammankomster.

Det går att tänka nytt, det går att vara omtänksam, även på fest!

Ladda ner hela materialet här