För ett festfyllt och omtänksamt arbetsliv - Jobbfesten

Hur kan vi stödja arbetsplatser när ännu fler kollegor snart kommer att träffas igen? Vilka risker behöver vi lyfta och vad kan vara värt att fundera på inför kommande konferenser, möten och kickoffer? Hur kan vi hjälpa arbetsplatser att tänka om och reflektera över hur de bedriver sitt sociala arbete? Detta är frågor som vi har funderat på, och det har resulterat i Jobbfesten.

Äntligen fest

Efter över ett år med karantän och pandemi är det för många arbetsplatser snart åter dags för fysiska möten med kollegorna. Aldrig har nog längtan efter att ses och slappna av tillsammans med sina kollegor varit så stor som nu. Pandemin har haft många hemska konsekvenser. Utifrån ett socialt perspektiv har den också gjort många av oss utsvultna på sociala kontakter och trevligt umgänge. Många vill kunna fika och äta lunch ihop samt få fira en kollega som fyller år. Men det kan vara bra att tänka till när ni planerar kommande fester och möten.

Det går att tänka nytt och det går att vara omtänksam om omgivningen. Det går att förebygga ohälsa och smitta genom att göra på nya sätt, det har vi sett under det gångna året. Vi tror att det även går att ta in den mentaliteten i övriga verksamheten och fundera över på vilket sätt vi möts på arbetsplatsen. Hur kan vi se till att förebygga ohälsa, våld, utanförskap och diskriminering på arbetsplatsen och på jobbfesten?

Jobbfesten materialet kan användas i både liten och stor skala. Tipsen kanske inte behövs på din nuvarande arbetsplats, men de kan vara användbara i ett projekt, i din förening eller på din kommande arbetsplats. Även om du inte är ansvarig för att arrangera möten eller fester så kan du kanske dela materialet med någon annan?

Vårt material berör inte bara festen, utan också hur arbetsplatsen kan bli roligare och tryggare för fler. Vad du som är anställd har för rättigheter och vad arbetsgivaren har för skyldigheter. Arrangemang och fester bidrar till samhörighet och glädje och gör att du vill stanna kvar på din arbetsplats. Därför vill vi inspirera till mer omtänksamma och inkluderande sociala sammankomster.

Ladda ner hela materialet här