Med  jobbfest menar vi bland annat:  

 • kickoff
 • avslutningar
 • firanden
 • avtackning
 • konferens
 • julbord
 • i samband med arbetsmöten där alkohol serveras, till exempel en kundmiddag
 • andra tillfällen där kollegor umgås utanför sina ordinarie arbetsuppgifter.

Prat, Jobbfesten

Bra grundregler

 • Ha som grundregel att alkohol inte ska serveras eller kostnadsfritt erbjudas anställda.
 • Ge aldrig bort alkohol i gåva. Ni vet inte vem som är beroende, medberoende eller som bara inte vill ha alkohol. Det finns en mängd andra gåvor som kan vara roligare och mer personliga.
 • Ha inte fri alkohol i kylskåpet på jobbet, långt ifrån alla kan hantera det. Det kan också ses som ett sätt att locka personal att dricka mer än vad de vill och att förväntas arbeta mer och längre.
 • Arrangera fester mitt i veckan istället för i slutet av veckan. Då är risken mindre att anställda dricker lika mycket alkohol om det finns tillgängligt.
 • Alkoholen drabbar även anhöriga och personer runt en medberoende hårt.
 • Hetsa aldrig någon att dricka alkohol eller bruka droger.
 • Våga fråga om ni misstänker att någon lider av medberoende på er arbetsplats.
 • Vad pratar ni om efter festen? Var lyhörda för vad kollegor pratar om inför och efter festen. Är det om pinsamma händelser kopplade till alkoholbruk eller är det positiva upplevelser där ingen kommit till skada?

Vad är chefens ansvar

 • Att hantera festandet som en personal- och arbetsmiljö-fråga.
 • Se till att ha en dokumenterad policy runt arbetsmiljö, likabehandling och alkohol och andra droger.
 • Ha koll på hur jobbfester påverkar den övriga verksamheten.
 • Sätta normer och en kultur som som känns trygg, inkluderande och motiverande.
 • Om du misstänker att någon har alkohol- eller drogproblem, ta det på allvar och erbjud personen relevant stöd och behandling.
 • Om någon utsätts för våld, mobbning, diskriminering eller trakasserier, ta det på allvar och erbjud personen relevant stöd och behandling samt sätt in åtgärder för att få stoppa på problematiken.
 • Se över sitt eget beteende och konsumtion. En chef är ett viktigt föredöme och en viktig person för de anställdas känsla av trygghet och tillit.

Innan festen – planeringsfasen

Jobbfest för alla

 • Ställ frågan: varför festar vi på vår arbetsplats?
 • Tänk på att ”en bra fest” betyder olika för olika personer. Diskutera i personalen vad som utgör en dålig fest för att därefter diskutera vad som utgör en riktigt bra fest.
 • Vilka sitter i en eventuell festkommitté och varför just dessa personer? Det är fördelaktigt att rotera på dessa roller av många skäl. För att fler ska ta ansvar, för att det inte alltid ska vara arrangemang från ett visst perspektiv.
 • Kolla gärna vad er personal faktiskt skulle uppskatta att göra, fråga gärna många. Hur vill de att ni firar födelsedagar, vinster och traditioner med varandra?
 • Alla former av mobbning, våld och sexuella trakasserier är självklart alltid förbjudet.
 • Hur förebygger ni att sådana situationer aldrig uppstår överhuvudtaget? Hur kan ni ta reda på hur anställda tidigare upplevt detta?

Alkohol och mat

 • God mat är bland det viktigaste för anställda på en tillställning med arbetet. Fråga personalen vilken typ av mat de önskar och glöm inte bort dem som har andra kostbehov och som kan vara i minoritet. God mat och gott snacks kan vara kvällens höjdpunkt, underskatta därför inte personalens önskningar.
 • Bör alkoholen ens ha en plats när vår organisation arrangerar sociala tillställningar i och utanför arbetet? Fråga hur nödvändig alkoholen är och lyssna extra noga på dem som helst inte vill ha alkohol på jobbfesten.
 • Kolla hur andra gör. Många moderna organisationer har redan valt bort alkoholen helt.
 • Om ni tillåter alkohol, se alltid till att det finns likvärdiga alternativ till alla och där alkoholen är något man i så fall får fråga efter, medan det alkoholfria är det som står framdukat. Idag finns det alkoholfria motsvarigheter av alla sorters drycker.

Under festen

Trygghet och trivsel

 • Tänk på att olika personer har olika sätt att visa att de trivs och mår bra. Så gå inte i fällan att den som eventuellt dricker mest alkohol eller är mest högljudd är den som har roligast på festen, eller att den som sitter lugnt och tillbakalutat har tråkigt. Våga fråga flera olika personer och våga lyssna på svaren.
 • Om någon inte känner sig trygg, agera på det direkt.

Dryck och mat

 • Se till att alla känner sig sedda och prioriterade i sitt val av dryck och mat.
 • Om ni tillåter alkohol är det viktigt att se hur det pratas om och till de personer som väljer att inte dricka alkohol. Personer som väljer bort alkohol kan uppleva att hetsen kring detta är väldigt jobbig. Det kan leda till att personen därför väljer att inte delta alls nästa gång eller att hen tvingas göra något hen inte vill på grund av den sociala pressen.

Aktiviteter

 • Att få göra roliga aktiviteter är viktigt på en personalfest, men viktigast är möjligheten att kunna vara social. Kommer er valda aktivitet att främja eller hindra den möjligheten?
 • Deltar alla i samtal och gemensamma aktiviteter?
 • Om inte, varför gör just dessa personer inte det?

Närvaro

 • Finns det personer som har  valt att inte alls komma? Om det är så, vad beror det på?

Efter festen – festen i backspegeln

Hur gick det?

 • Uppnådde festen sitt syfte, blev det som ni hade tänkt?
 • Har festen bidragit positivt till personalgruppens gemensamma arbetsmiljö?

Hur kan vi bli bättre?

 • Definiera gärna framgångsfaktorer att behålla till nästa fest.
 • Om festen inte bidrog positivt till personalgruppen, varför inte då?
 • Vilka frågar ni om feedback? Får ni så rättvis bild som möjligt?
 • Tänk på att det inte bara är de som pratar mest om festen som har relevanta åsikter.

Prata om det

 • Om det uppstått faktiska konflikter och problem, ta tag i dessa frågor direkt.
 • För att saker inte ska kunna växa och bli till ännu större problem så rekommenderar vi att ni lyfter allt som har med festen att göra i regelbundna samtal med hela personalgruppen.

Använd er gärna av anonyma enkäter för att ge anställda möjlighet att på ett ärligt sätt uttrycka erfarenheter och behov.