Med  jobbfest menar vi bland annat:  

  • kickoff
  • avslutningar
  • firanden
  • avtackning
  • konferens
  • julbord
  • i samband med arbetsmöten där alkohol serveras, till exempel en kundmiddag
  • andra tillfällen där kollegor umgås utanför sina ordinarie arbetsuppgifter.

Prat, Jobbfesten

TÄNK PÅ ATT:

 • Skapa en trygg, varm och rolig miljö – där ingen känner sig tvungen eller hetsad att dricka alkohol.
 • Servera gärna god dryck, snacks och mat – men bjud inte på alkohol, långt ifrån alla kan hantera det eller trivs i sammanhang där människor dricker alkohol.
 • Ge gärna gåvor till varandra – men inte i form av alkohol. Det går inte att veta vem som är beroende, medberoende eller som helt enkelt inte vill ha alkohol i present. Det finns många andra alternativ!
 • Arrangera fester mitt i veckan istället för i slutet av veckan. Då tenderar fler att dricka mindre alkohol, om det finns tillgängligt.
 • Erbjud inte fri alkohol i kylskåpet på jobbet – det kan signalera att anställda förväntas att dricka alkohol. Fri tillgång kan också vara svårt för en del att hantera.
 • Var lyhörd för vad kollegor pratar om efter festen. Är det positiva händelser eller tvärtom händelser som kan ha upplevts som jobbiga som folk pratar om?
 • Alkohol drabbar många negativt – våga fråga om ni misstänker att någon lider av beroende eller medberoende på er arbetsplats. Tänk även på att anhöriga till en medberoende kan påverkas negativt.

VAD ÄR CHEFENS ANSVAR?

 • Att hantera jobbfestandet som en personal- och arbetsmiljöfråga.
 • Att ha en dokumenterad policy runt arbetsmiljö, likabehandling och alkohol och andra droger.
 • Att ha koll på hur jobbfester påverkar den övriga verksamheten.
 • Att sätta normer och en kultur som som känns trygg, inkluderande och motiverande.
 • Att vid misstanke om att någon har alkohol- eller drogproblem, ta det på allvar och erbjuda personen relevant stöd och behandling.
 • Att erbjuda stöd och relevant behandling om någon utsätts för våld, mobbning, diskriminering eller trakasserier. Samt sätta in åtgärder för att få stopp på problematiken.
 • Att se över sitt eget beteende och konsumtion. En chef är ett viktigt föredöme och en viktig person för de anställdas känsla av trygghet och tillit.

INNAN FESTEN – planeringsfasen

ATT FUNDERA PÅ

 • Varför festar vi på vår arbetsplats?
 • Vad är en dålig fest och vad är en bra fest?
 • Hur går det att ta reda på hur anställda tidigare upplevt jobbfester?
 • Vilka sitter i en eventuell festkommitté och varför? Det är fördelaktigt att rotera på ansvaret för att få in flera perspektiv.
 • Hur vill de anställda att ni firar födelsedagar, vinster och traditioner med varandra?Kolla av med personalen och fråga gärna många.
 • Hur förebygger ni mobbning, våld och sexuella trakasserier?

Använd er gärna av anonyma enkäter för att ge anställda möjlighet att på ett ärligt sätt uttrycka erfarenheter och behov.

ALKOHOL/DRYCK OCH MAT

 • God mat är bland det viktigaste för anställda på en tillställning med arbetet. Fråga personalen vilken typ av mat de önskar och glöm inte bort dem som har andra kostbehov och som kan vara i minoritet.
 • Bör alkoholen ha en plats när er organisation arrangerar sociala tillställningar i och utanför arbetet? Fråga hur nödvändig alkoholen är och lyssna extra noga på dem som helst inte vill ha alkohol på jobbfesten
 • Om ni tillåter alkohol, se alltid till att det finns likvärdiga alternativ till alla. Idag finns det alkoholfria motsvarigheter av alla sorters drycker. Låt det alkoholfria stå framdukat och alkoholen vara något man istället får fråga efter.
 • Om ni tillåter alkohol på festen – motarbeta den sociala press som ofta kan finnas kring att dricka alkohol. Hets eller påtryckningar kan av olika skäl upplevas som jobbigt och leda till att personer väljer bort att delta på jobbfester överhuvudtaget.
 • Kolla hur andra gör. Många moderna organisationer har redan valt bort alkoholen helt.

Under festen

TRYGGHET & TRIVSEL

 • Tänk på att olika personer har olika sätt att visa att de trivs och mår bra. Så gå inte i fällan och tro att det är den som eventuellt dricker mest alkohol eller är mest högljudd är den som har roligast på en fest. Likaså att den som sitter lugnt och tillbakalutat inte är den som har tråkigt. Fråga flera olika personer och våga lyssna på svaren.
 • Om någon inte känner sig trygg, agera på det direkt.

AKTIVITETER

 • Att få göra roliga aktiviteter är viktigt på en personalfest, men viktigast är möjligheten att kunna vara social. Kommer er valda aktivitet att främja eller hindra den möjligheten?
 • Deltar alla i samtal och gemensamma aktiviteter? Om inte, varför gör just dessa personer inte det?

NÄRVARO

 • Finns det personer som har valt att inte alls komma? Vad kan det i så fall beror det på?

EFTER FESTEN – festen i backspegeln

HUR GICK DET?

 • Uppnådde festen sitt syfte, blev det som ni hade tänkt?
 • Har festen bidragit positivt till personalgruppens gemensamma arbetsmiljö?

HUR KAN NI BLI BÄTTRE?

 • Definiera gärna framgångsfaktorer att behålla till nästa fest.
 • Om festen inte bidrog positivt till personalgruppen, varför inte då?
 • Vilka frågar ni om feedback? Får ni så rättvis bild som möjligt?
 • Tänk på att det inte bara är de som pratar mest om festen som har relevanta åsikter.

PRATA OM DET

 • Om det uppstått faktiska konflikter och problem, ta tag i dessa frågor direkt.
 • För att saker inte ska kunna växa och bli till ännu större problem så rekommenderar vi att ni lyfter allt som har med festen att göra i regelbundna samtal med hela personalgruppen.

Använd er gärna av anonyma enkäter för att ge anställda möjlighet att på ett ärligt sätt uttrycka erfarenheter och behov.