Hur kan vi komma igång och gå vidare?

Vi tycker att jobbfesten ska vara en viktig del av er organisations välmående och att ämnet därför ska lyftas upp på den allmänna och löpande agendan. Helst med stöd av en dokumenterad alkohol- och drogpolicy, så att festandet inte bara ligger som något lite kul vid sidan av eller tillåts att bli ett stort problem som till slut hamnar akut hos chefen eller HR-avdelningen. För att underlätta ditt arbete både före, under och efter själva festen har vi sammanställt en festpolicy som gör det ännu enklare och tydligare.

Samarbeta med oss

Vill din arbetsplats få mer stöd inom detta ämne?
Då är ni varmt välkomna att höra av er till oss för både kortare och längre samtal och samarbeten.
Se nedan vilken spetskompetens våra organisationer har och vilken möjlighet till stöd som vi kan erbjuda.

Tveka inte att höra av er för att göra festen och era sociala möten på arbetsplatsen ännu bättre!

Add Gender

Har flera olika normingenjörer som hjälper dig att få koll på arbetsplatsens kultur och jargong. Vi kan sätta ihop ett inspirerande seminarium på plats eller i ett digitalt rum med teman som till exempel: Normer kring människor med alkoholberoende, ett historiskt perspektiv på alkohol och genusnormer samt vilka åtgärder som fungerar och vad arbetsplatsen behöver göra.
Kontakta Ulrika Skogland eller Pernilla Alexanderssonhej@addgender.se.

INSIDE//OUT SOBER CLUB

INSIDE//OUT är den nyktra nattklubben som alltid har fullsatt, men ändå vill så mycket mer.
Med stor erfarenhet från både affärsutveckling och konceptutveckling samt med bra
kunskap om den ”nyktra communityn” både i Sverige och internationellt sätter vi
just nu en helt ny standard för fest och klubbande. Förutom nyktra nattklubbar lyfter vi inspirerande personer i våra sober talks, opinionsbildar tillsammans med likasinnade aktörer i sober change samt bygger community ihop med vår sober crowd.
Vill ni veta mer om hur ni arrangerar riktigt bra fester utan alkohol samt ta del av grundaren Magnus Helldahls unika kunskap och inspirerande livshistoria? Då hör ni av er till oss.
Kontakta Magnus Helldahlhey@insideoutsoberclub.com.

Movendi International

Movendi Internațional är den största globala rörelsen för alkoholförebyggande arbete. Vi jobbar med alla aspekter av alkoholskador i vårt samhälle och där ingår alkoholpolitiska lösningar, att hjälpa människor med alkoholproblem, att skapa alkoholfria miljöer och att bryta alkohonormen.
Vi tror på möjligheten att förbättra de social normerna på arbetsplatser, t ex genom att förbättra hur vi umgås. Vi bidrar med vår kunskap om hur vi kan bryta alkoholnormen och se bakom de social konstruktioner kring alkohol, men också kring hur vi kan främja psykisk hälsa och mer inkluderande miljöer för alla.

Kontakta Kristina Sperkova och Maik Duennbierinfo@movendi.ngo.

Tankesmedjan Nocturum

Nocturum är den tankesmedja som drivs av Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. Syftet med tankesmedjan är att ge nya perspektiv på alkoholfrågan. Detta görs främst genom seminarier och olika skrifter. Vi kommer gärna och föreläser om Jobbfesten och om hur ni blir ännu bättre på att festa. Vi har skrivit material om alkoholnormen bland annat och vill bidra till att fler pratar om alkoholen och dess påverkan och roll i samhället.

Kontakta Farida al-Abani farida@ssnf.nu.